CVO Vilvoorde en CVO B.E.C
Per 1 september 2017 fuseerden het CVO Strombeek, het CVO Vilvoorde en het CVO B.E.C tot één grote instelling. Deze fusie kadert in een door de Overheid opgelegde hertekening van het landschap van het volwassenenonderwijs. Daarnaast bekrachtigt de fusie een jarenlange vruchtbare samenwerking tussen de 3 CVO's die zich blijven engageren om via innovatieve onderwijsmethodes iedereen de kans geven in eigen regio een opleiding te volgen om zich professioneel en persoonlijk verder te ontplooien.

Cultuurcentrum Strombeek
Het Cultuurcentrum Strombeek blijft onze belangrijkste lokale partner in de Gemeente Grimbergen. Het CVO Strombeek is niet alleen in de schoot van het Cultuurcentrum ontstaan, we geven ook les in enkele lokalen van het Cultuurcentrum, maar bovenal bieden we onze cursisten de kans om aan voordeeltarieven culturele voorstellingen in de doeltaal van hun cursus bij te wonen.

Ministerie van Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Wij zijn erkend door het Vlaams Ministerie van Onderwijs, en volgen alle decretale bepalingen zoals beschreven op www.ond.vlaanderen.be

VOOP
CVO Strombeek behoort tot de koepel van het vrij, niet-confessioneel onderwijs, kortweg de VOOP .

VOCVO

Wij kunnen rekenen op pedagogische ondersteuning enerzijds van VOCVO, het Vlaams OndersteuningsCentrum VolwassenenOnderwijs, anderzijds van VONAC, het vormings-en nascholingscentrum van VOOP. 

Huizen van het Nederlands
Het Agentschap Integratie en Inburgering Vlaams-Brabant en het Huis van het Nederlands Brussel zijn de voornaamste toeleiders voor onze cursussen NT2. Bovendien bieden ze onze leerkrachten kwaliteitsondersteuning en coördineren ze de expertise-uitwisseling op NT2-vlak met de andere centra voor volwassenenonderwijs uit de regio.

IN
In
is ontstaan uit het voormalig consortium In, en vormt een leerplek en expertise-netwerk voor volwassenenonderwijs, meer bepaald tweedekansonderwijs in de regio Halle-Vilvoorde.

VDAB
De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling is een belangrijke toeleider en partner voor onze NT2-opleidingen.

Centrum voor Basiseducatie Halle-Vilvoorde
Cursisten die geletterdheidsproblemen ondervinden, verwijzen we door naar het Centrum voor Basiseducatie (CBE) van onze regio. Wij stellen het CBE ook lokalen ter beschikking om cursussen in ons centrum te organiseren.

Gemeente Grimbergen
Op het vlak van integratie van anderstalige nieuwkomers is het CVO een van de voornaamste partners van de Gemeente Grimbergen.