CVO strombeek grimbergen verstrekt onderwijs aan volwassenen, richt zich op de leervragen van de cursisten en betrekt deze ook als partners in het ontwerp, de uitvoering en de evaluatie van het leerproces.

Wij verbinden onderwijs met culturele ontwikkelingen in onze samenleving.

In zijn/haar leerproces verwerft de cursist kennis en vaardigheden die in het dagelijks leven bruikbaar zijn, ondersteund door de nodige theoretische achtergrond.

Het onderwijs is levensecht. De onderwijsactiviteiten zijn zo georganiseerd dat de cursist in staat is deze kennis en vaardigheden maximaal te verwerven tijdens de lessen.

Wij beschouwen leren als een proces dat plaatsgrijpt tussen mensen. De klasgroep is essentieel. Leren gebeurt samen, maakt nieuwsgierig, daagt uit en is gewoon leuk.