niveau 6 - threshold 4 - Nederlands - 2de semester CVO Strombeek

Wens je in debat te gaan over verschillende maatschappelijke thema’s en langere luisteroefeningen te begrijpen? Dan is dit niveau voor jou!

In de lessen staan spreken, lezen, luisteren en schrijven centraal, al ligt het accent voornamelijk op luisteren en spreken.
Je leert over verschillende thema’s je mening geven en complexere gesprekken en discussies begrijpen.

Op het einde van deze module kan je:

  • vlot over relaties en karaktereigenschappen spreken;
  • debatteren over de voor- en nadelen van het openbaar vervoer;
  • vlot je mening geven en persoonlijke problemen uitdrukken;
  • over een vakantiebestemming vertellen en zaken aanbevelen;
  • anekdotes en straffe verhalen begrijpen en vertellen;
  • debatteren over overlast en andere maatschappelijke problemen;
  • je persoonlijke mening geven over voedingsgewoonten;
  • instructies begrijpen en geven in noodsituaties;